- ENDAST FÖR HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSPERSONAL -

Håll dig uppdaterad!

Samtycke till att få information från Amgen

Amgen AB (Amgen Sverige) skulle vilja bjuda in dig till utbildningsprogram och evenemang, informera dig om aktiviteter som Amgen anordnar såsom utbildningar, konferenser och möten samt ge dig vetenskapliga uppdateringar och produktinformation via e-post som kan vara relevant för din verksamhet. Vänligen se nedan för mer information.

Genom att skicka in detta dokument samtycker du till att Amgen AB (Amgen Sverige) använder följande uppgifter för de angivna ändamålen.