Bestill materiell:

Her kan helsepersonell bestille eller laste ned ulike veiledere og materiell fra Amgen Norge innen hematologi og onkologi. Ønsker du å få informasjon når nytt opplæringsmateriell eller særtrykk er tilgjengelig, kan du krysse av for «Hold deg oppdatert».

Myelomatose KYPROLIS® (Karfilzomib)
Bestilling
Oppgi antall:
thumbnail Den lille myelomatoseboka
thumbnail Den lille treningsveilederen
thumbnail Den lille kostholdsveilederen
thumbnail Informasjonsmateriell om behandling med KRd
thumbnail Alex og verdens tøffeste bestefar
thumbnail Behandling med Kyprolis
thumbnail Kyprolis
thumbnail Særtrykk «MRD gir en mer treffsikker prognose»
thumbnail Særtrykk «Tidligere diagnose og behandling»
thumbnail Særtrykk «Flere eldre får HMAS»
ITP (Immunmediert trombocytopeni) Nplate® (romiplostim)
thumbnail Opplæringsmateriell for pasient og forskriver
thumbnail Demonstrasjon KIT
Kolorektal kreft - EGFR-hemmerbehandling VECTIBIX® (panitumumab)
thumbnail Hudbivirkninger ved EGFR-hemmerbehandling.
thumbnail Forebyggende tiltak

HOLD DEG OPPDATERT :

Vi gjør oppmerksom på at vi trenger din tillatelse for å kunne informere via e-post fremover:

Amgen er et globalt selskap med hovedkontor i USA. I Amgen benytter vi globale IT systemer, som gjør at data kan være lagret forskjellige steder, både i EU og USA. Dine personopplysninger kan derfor bli behandlet i globale databaser som benyttes av autorisert personell fra Amgen. Amgen håndterer dine personopplysninger for å kunne oppfylle de avtaler som er mellom deg og Amgen, og så lenge lovmessige forpliktelser krever det (for eksempel skatteregler eller regnskapsregler). Denne informasjonen kan brukes innenfor gruppen av Amgen selskaper både i og utenfor EU-land, og kan overføres til en tredjepart som tilbyr tjenester (f.eks utsendelse av nyhetsbrev via e-post, CRM-systemer, IT tjenesteleverandører eller konsulenter som administrer kontaktdatabaser). Ved overføring av personopplysninger til databehandler som er etablert i land som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger, som EU-kommisjonens standard klausuler, behandles dine personopplysninger i samsvar med Amgens uttrykkelige instruksjoner. For å få en kopi av instruksjonene, ta kontakt med Data Protection Office på e-post: privacy@amgen.com.

For overføring av personopplysninger i konsernet og dets enheter, behandler Amgen dine personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende regelverk og våre bindende konsernregler (Binding Corporate Rules, BCR). For mer informasjon om BCR, og hvordan du kan klage, om hvis du anser at dine personopplysninger behandles i strid med BCR, gå til http://www.amgen.com/bcr. Uansett hvordan din personlige informasjon er innsamlet eller behandlet, så vil Amgen opprettholde, samt vil sikre at tredjeparter som behandler data under Amgens instruksjon vil opprettholder alle relevante administrative, tekniske og fysiske beskyttelser for å beskytte informasjon om deg. For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dataene dine eller om dine rettigheter til å få tilgang til og eventuelt rette opp informasjonen i henhold til din rett, vennligst se våre retningslinjer for personvern på: https://www.amgen.no/amgens-retningslinjer-for-personvern./ Du kan også sende inn en klage enten ved å kontakte Amgens kontor for personvern eller direkte ved å ta kontakt til Datatilsynet https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/. Vi gjør deg oppmerksom på at du til enhver tid kan trekke tilbake ditt samtykke om å motta informasjone-post ved å følge instruksjonen som er beskrevet i all elektronisk kommunikasjon fra Amgen.